คำว่า ' ตกขาว ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า leucorrhea
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : leukorrhoea
คำที่คล้ายกัน : มุตกิต, โรคระดูขาว, ระดูขาว
ตัวอย่างประโยค : เธอมีตกขาวมากผิดปกติ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ