คำว่า ' ตกขอบ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า extreme
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ultra-
คำที่คล้ายกัน : ที่สุด, เต็มที่, แรงกล้า, สุดโต่ง, สุดขอบ
ตัวอย่างประโยค : เขาเป็นพวกขวาตกขอบ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ