คำว่า ' ตกกระ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า have freckles
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : develop freckles; have discoloration of the skin
ตัวอย่างประโยค : สาวๆ ฝรั่งจะตกกระกันทุกคน
ความหมายภาษาไทย : มีลักษณะเป็นจุดดำๆ เล็กบ้าง โตบ้าง ที่ผิวกายคน สัตว์ หรือสิ่งอื่นๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ