คำว่า ' ตก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า come
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : approach
คำที่คล้ายกัน : ย่างเข้า, ถึงเวลา
ตัวอย่างประโยค : พอตกเย็น พ่อก็ตั้งวงเหล้าทันที
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ