คำว่า ' ตก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fall
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : drop; be down
คำที่คล้ายกัน : ลดลง, ต่ำลง
คำตรงกันข้าม : สูงขึ้น
ตัวอย่างประโยค : ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังตกอย่างมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ