คำว่า ' ตก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า miss
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : leave out
คำที่คล้ายกัน : ขาดหายไป
ตัวอย่างประโยค : ถ้าคำนี้ตกไปจากประโยค จะทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ