คำว่า ' ตก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fall into
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fall on
คำที่คล้ายกัน : ได้, ถึง,
ตัวอย่างประโยค : เขากำลังตกที่นั่งลำบากเมื่อบริษัทมีนโยบายปลดคนออก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ