คำว่า ' ตก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า come to
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : arrive
คำที่คล้ายกัน : มาถึง
ตัวอย่างประโยค : Microsoft Windows เวอร์ชัน 3.0 ตกมาถึงเมืองไทยเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ