คำว่า ' ตก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า miss
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : can not catch
คำที่คล้ายกัน : พลาด, ไม่ทันเวลา
ตัวอย่างประโยค : เขาตกรถเพราะตื่นสาย
ความหมายภาษาไทย : ไม่ได้ขึ้นยานพาหนะ เพราะไปไม่ทันหรือไม่มีค่าโดยสาร




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ