คำว่า ' ตก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า make a success of
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : get something done
คำที่คล้ายกัน : สำเร็จ
ตัวอย่างประโยค : เขาต้องแก้ปัญหาให้ตก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ