คำว่า ' ตก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be crestfallen
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be sad; droop
คำที่คล้ายกัน : จ๋อย
ตัวอย่างประโยค : เด็กนักเรียนคอตกเมื่อได้ฟังผลสอบแล้ว
ความหมายภาษาไทย : โดยปริยายหมายความว่า ลดลงต่ำ เป็นอาการแสดงว่า กลัว ยอมแพ้ หรือหมดกำลัง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ