คำว่า ' ต.ช.ด. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า border police
คำที่คล้ายกัน : ตำรวจตระเวนชายแดน
หน่วยนับ : นาย
ตัวอย่างประโยค : สามีของเธอเป็น ต.ช.ด.อยู่ประจำแถวชายแดนไทย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ