คำว่า ' โดยลำพัง ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า alone
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : by oneself
คำที่คล้ายกัน : เพียงลำพัง
ตัวอย่างประโยค : แม่ทำงานโดยลำพังคนเดียว
ความหมายภาษาไทย : ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ