คำว่า ' รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า trapezium
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ