คำว่า ' เดินป้าย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า deliver a document
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : send messages
คำที่คล้ายกัน : ส่งหนังสือ
ตัวอย่างประโยค : เจ้าคุณกลาโหมให้คนเดินป้ายไปหาหลวงเทพฯ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ