คำว่า ' หยัด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า on one's feet
คำที่คล้ายกัน : ยืด
ตัวอย่างประโยค : เขานอนฟุบล้มลง เพราะไม่สามารถหยัดกายลุกขึ้นยืนได้
ความหมายภาษาไทย : ยืดเหยียดให้ตรง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ