คำว่า ' หมาย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า aim
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : intend; expect
คำที่คล้ายกัน : มุ่ง, มุ่งหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, หมายใจ, มั่นหมาย
ตัวอย่างประโยค : เขาหมายว่า การแข่งขันในครั้งนี้เขาจะต้องชนะ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ