คำว่า ' หน้าไหว้หลังหลอก ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hypocritical
รากศัพท์ : (สำนวน)
ตัวอย่างประโยค : ชาวตะวันตกมักจะตำหนิว่าคนไทยเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกคือยิ้มต่อหน้าด่าลับหลัง
ความหมายภาษาไทย : ต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง ลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ