คำว่า ' หนาหูหนาตา ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า grow thicker
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be plenty
คำที่คล้ายกัน : หนาตา, มาก, มากมาย
คำตรงกันข้าม : เบาบาง
ตัวอย่างประโยค : งานวันนี้มีผู้คนมาร่วมงานกันอย่างหนาหูหนาตา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ