คำว่า ' หน้าขา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า groin
หน่วยนับ : ข้าง
ตัวอย่างประโยค : เขาล้วงเอาสมุดบันทึกออกจากย่าม วางบนหน้าขา
ความหมายภาษาไทย : ส่วนหน้าของขานับตั้งแต่โคนขาถึงหัวเข่า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ