คำว่า ' หนองคาย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Nong Khai
คำที่คล้ายกัน : จังหวัดหนองคาย
หน่วยนับ : จังหวัด
ตัวอย่างประโยค : กำลังของข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้มาประจำที่หนองคาย เพื่อรักษาอธิปไตย
ความหมายภาษาไทย : จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานของไทย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ