คำว่า ' หงอน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า crest
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : comb
หน่วยนับ : หงอน
ตัวอย่างประโยค : บนหัวของนกมีขนคล้ายหงอนขึ้นเป็นกระจุก ปีกเป็นสีเขียวแกมน้ำตาล
ความหมายภาษาไทย : ขนหรือเนื้อที่งอกขึ้นบนหัวไก่และนกบางชนิด, โดยปริยายใช้เรียกของที่มีลักษณะเช่นนั้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ