คำว่า ' หกเหลี่ยม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hexagon
คำที่คล้ายกัน : ทรงหกเหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค : รูปทรงเรขาคณิต ที่พบมากที่สุดคือ วงกลม และสี่เหลี่ยม รองลงมาคือ สามเหลี่ยม หกเหลี่ยม และ แปดเหลี่ยม
ความหมายภาษาไทย : รูปทรงที่ประกอบด้วยด้าน 6 ด้าน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ