คำว่า ' หกโล่ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า tumble
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : topple
คำที่คล้ายกัน : หกกลิ้ง
รากศัพท์ : (ตะเลง)
ตัวอย่างประโยค : เขาชอบหกโล่ หกคะเมนหรือเล่นอะไรที่หวาดเสียว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ