คำว่า ' หกคะเมน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fall head over heels
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : summersault
ตัวอย่างประโยค : ถ้าเราไปขัดขาคนอื่น เราอาจจะหกคะเมนก็ได้เหมือนกัน
ความหมายภาษาไทย : เอาหัวปักลงที่พื้น เอาเท้าชี้ขึ้นเบื้องบนแล้วให้เลยไปข้างหลัง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ