คำว่า ' เสียผี ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า make an offering to a spirit
คำที่คล้ายกัน : เซ่นผี, ไหว้ผี
ตัวอย่างประโยค : เมื่อทำเรื่องผิดจริยธรรมหรือผิดผีผิดจารีตประเพณีจึงต้องเซ่นพลีเสียผีตามความผิดที่หนักเบาเพื่อให้ผียกโทษ
ความหมายภาษาไทย : เสียให้แก่ผี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ