คำว่า ' เสียเชิง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be defeated
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be conquered
คำที่คล้ายกัน : เสียท่า, พลาดท่า, เสียรู้
ตัวอย่างประโยค : หากกลยุทธ์ครั้งนี้ผิดพลาด บริษัทก็มีโอกาสเสียเชิงให้คู่ต่อสู้ได้ง่ายๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ