คำว่า ' เสมา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า boundary marker of a temple
คำที่คล้ายกัน : สีมา, ใบเสมา
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
หน่วยนับ : อัน
ตัวอย่างประโยค : วัดนี้ไม่มีกำแพงแก้ว เสมาราม ไม่มีเจดีย์วิหาร มีแต่กระท่อมหลังเล็กเป็นกุฏิ
ความหมายภาษาไทย : เครื่องหมายบอกเขตโบสถ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ