คำว่า ' เสภา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Thai verse
คำที่คล้ายกัน : กลอนเสภา
หน่วยนับ : บท
ตัวอย่างประโยค : เขามีความเชี่ยวชาญทั้งกระบวนโขน ละครและเสภา
ความหมายภาษาไทย : ชื่อกลอนชนิดหนึ่งใช้ขับเป็นเรื่องยาวด้วยจังหวะและดนตรีอย่างหนึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ