คำว่า ' สิ้นดี ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า extremely
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : excessively; immensely
ตัวอย่างประโยค : ผมเห็นว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ไร้สาระสิ้นดี
ความหมายภาษาไทย : อย่างมาก, เหลือเกิน, อย่างที่สุด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ