คำว่า ' สำบัดสำนวน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า eloquence
คำที่คล้ายกัน : สำนวนโวหาร
ตัวอย่างประโยค : งานเขียนของเธอเล่นสำบัดสำนวนมากเกินไป จนแทบกลายเป็นบทลิเกไปเลย
ความหมายภาษาไทย : สำนวนคำพูด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ