คำว่า ' บัตรลงคะแนน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ballot box
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ