คำว่า ' น้ำยาลบคำผิด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า correcting fluid
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ