คำว่า ' น้ำตาลก้อน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cube sugar
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ