คำว่า ' สำนักงานคดีแพ่ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Office of Civil Litigation
คำที่คล้ายกัน : สคพ.
ตัวอย่างประโยค : สำนักงานคดีแพ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดีแพ่งทั้งปวง ตามที่กฎหมายกำหนด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ