คำว่า ' สารวัด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า inspector
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : examiner
คำที่คล้ายกัน : สารวัตร
หน่วยนับ : คน
ความหมายภาษาไทย : ผู้ตรวจงานทั่วไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ