คำว่า ' การงดออกเสียง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า abstention
คำตรงกันข้าม : การออกเสียง
ความหมายภาษาไทย : การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ