คำว่า ' เอกบุรุษ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า great man
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : outstanding person; unique person; excellent person
คำที่คล้ายกัน : เอกบุคคล
ตัวอย่างประโยค : เพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานยกให้เขาเป็นเอกบุรุษผู้หนึ่งของเมืองไทย
ความหมายภาษาไทย : คนเยี่ยมยอด, คนประเสริฐ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ