คำว่า ' ฮัก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า love
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : adore
คำที่คล้ายกัน : รัก
รากศัพท์ : (ถิ่นเหนือ)
ความหมายภาษาไทย : รัก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ