คำว่า ' เอี่ยม ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bright
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : clear
คำที่คล้ายกัน : ผ่อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ