คำว่า ' ฮี้ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า neigh
ความหมายภาษาไทย : เสียงม้าร้อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ