คำว่า ' โอม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า word of invocation
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
ตัวอย่างประโยค : คำศักดิ์สิทธิ์ประเภทหนึ่งเรียกว่ามนต์ หรือโองการ มักมีคำว่า โอม ขึ้นต้นเสมอ
ความหมายภาษาไทย : คำขึ้นต้นของการกล่าวมนตร์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ