คำว่า ' เอิกเกริก ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า widespread
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : far-flung; extensive
คำที่คล้ายกัน : แพร่หลาย
ตัวอย่างประโยค : เมื่อทหารเสื่อมศรัทธารัฐบาลก็ควรจะเสนอแนะเป็นการภายใน ไม่จำเป็นจะต้องนำมาเปิดเผยให้เป็นข่าวเอิกเกริก
ความหมายภาษาไทย : รู้กันทั่ว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ