คำว่า ' เครื่องกรองน้ำ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า strainer
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ