คำว่า ' อุดตัน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า block up
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : clog up
คำที่คล้ายกัน : ตัน
ตัวอย่างประโยค : การกินไขมันมากๆ มักทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง รูเล็กลง และอาจอุดตันได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ