คำว่า ' ฮัลโหล ' ( INT )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hello
รากศัพท์ : (อังกฤษ)
ตัวอย่างประโยค : ฮัลโหล...สวัสดีค่ะ นกพูดค่ะ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ