คำว่า ' ฮัก ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า repeatedly
คำที่คล้ายกัน : ฮักๆ
ตัวอย่างประโยค : พอวิ่งแข่งขันเสร็จ เขาก็นั่งหอบฮักอยู่กลางสนาม
ความหมายภาษาไทย : อาการที่หอบ หรือสะอื้นถี่ๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ