คำว่า ' ฮอกกี้ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hockey
รากศัพท์ : (อังกฤษ)
หน่วยนับ : เกม, แมท
ความหมายภาษาไทย : กีฬากลางแจ้งชนิดหนึ่ง เล่นในสนามหรือบนลานน้ำแข็งก็ได้ ผู้เล่นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 11 คน ทั้ง 2 ฝ่ายพยายามใช้ไม้ตีลูกบอลให้เข้าไปในประตูของฝ่ายตรงข้าม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ