คำว่า ' ฮะ ' ( INT )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า huh!
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : hah; ha
ความหมายภาษาไทย : คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือเมื่อชะงัก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ