คำว่า ' ฮวบฮาบ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า drastically
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : rapidly; suddenly; swiftly
ตัวอย่างประโยค : การใช้เทคโนโลยีอย่างเกินพอดีในการเกษตรกรรม จะทำให้แมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นฮวบฮาบแทนที่จะลดลง
ความหมายภาษาไทย : อาการที่ขึ้น ลง หรือลดอย่างรวดเร็ว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ